minister photo

Silvio Schembru huwa politiku u akkademiku Malti, li fil-preżent huwa l-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet.

Qabel dan ir-rwol l-Onorevoli Schembri kien Ministru responsabbli mill-Ekonomija u l-Industrija u serva wkoll bħala Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni.

L-Onorevoli Schembri kiseb Master’s degree fl-Ekonomija ftit wara li gradwa b’Baċellerat bl-Unuri fl-Ekonomija mill-Università ta’ Malta. Huwa beda l-karriera tiegħu f’wieħed mill-banek kummerċjali privati u wara ngħata r-rwol ta’ Ekonomista Supervisor fil-Bank Ċentrali ta’ Malta.

L-Onorevoli Schembri serva wkoll bħala chairperson tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli fuq bażi volontarja, fondazzjoni mwaqqfa bil-għan li tgħin, teduka u tipprevjeni mill-problemi relatati ma logħob eċċessiv.

Bħala Membru Parlamentari, il-Ministru Schembri kien ukoll ic-chairperson tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji u ħadem ukoll bħala Advisor għall-Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi ta’ dak iż-żmien.

L-Onorevoli Schembri kien ukoll wieħed mill-membri fundatturi u general manager tal-fondazzjoni Gal Xlokk.

Fir-rwol tiegħu ta’ Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni, l-Onorevoli Schembri kien wara l-ewwel strateġija ta’ Malta dwar l-Intelliġenza Artifiċjali kif ukoll it-tnedija tal-Programm ta’ Ċertifikazzjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali.

Fir-rwol ta’ Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet qiegħed ikompli jaħdem biex is-setturi tal-Esports u Video Game Development fost oħrajn ikomplu jikbru. Huwa kellu wkoll rwol prinċipali biex Malta jkollha l-ewwel ġurisdizzjoni biex tistabilixxi qafas regolatorju għas-servizzi relatati mal-blockchain.

Matul il-pandemija, l-Onorevoli Schembri kellu rwol prinċipali fil-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika mill-Covid19, li kienet tkompri numru ta’ pakketti ta’ għajnuniet finanzjarji, kemm għall-individwi kif ukoll għan-negozji.

Skip to content