Ekonomija

 • Malta Gaming Authority

  Żieda fl-Istruttura tal-Korporattiva (L-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob)

  Approvazzjoni ta' Logħob Ġdid taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Tibdil fid-Dominji/URLs

  Bdil fid-Dokumentazzjoni Operazzjonali (L-Awtorità dwar il-Logħob)

  Tibdil fid-Dettalji Personali taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Tibdil fis-Setup Tekniku taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Channel Surrender taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Applikazzjoni għall-Logħbiet ta’ Komunikazzjoni Kummerċjali

  Company Seal URL Request

  Ċertifikat tal-Approvazzjoni għall-Cruise Casino

  Dikjarazzjoni Go Live Date

  Informazzjoni dwar Logħob u Sistemi ta' Kontroll

  Liċenzja tal-Logħob

  Rapportar t'Inċidenti

  Waqfien tal-Użu tal-Liċenzja tal-Logħob taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Applikazzjoni għall-Logħbiet ta’ Komunikazzjoni Kummerċjali Limitati

  Provvista ta' Servizzi Relatati mal-Logħob

  L-obbligu tal-Plejers ta' Kull Xahar u r-Rapport tat-Taxxi (Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob)

  Żieda jew Tibdil ta' Esternalizzazzjoni taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Żieda jew Tibdil fil-Metodu ta' Pagament taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Logħob tat-Tombla mhux għall-Profitt

  Lotteriji mhux għall-Profitt

  Formola ta' Dikjarazzjoni Personali - Remote Gaming & Controlled Skill Games

  Formola għall-Applikazzjoni għal Turnew tal-Poker

  Avviż ta' Rikonoxximent mill-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob

  Reġistrazzjoni għal Kont Ġdid - Licensee Relationship Management System (Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob)

  Trasferiment ta' Ishma (L-Awtorità dwar il-Logħob)

  Sospenzjoni Volontarja ta' Liċenzja taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għall-Logħob

  Tneħħija ta' Tipi ta' Logħob

Negozju u Kummerc

 • Dipartiment tal-Kummerc

  Applikazzjoni għall-Irtirar jew Emenda tal-Applikazzjoni għal Disinn jew Emenda ta’ Disinn Reġistrat

  Emenda Applikazzjoni jew Reġistrazzjoni ta' Privattiva

  Emenda Trejdmark

  Applikazzjoni għall-Liċenzja tal-Kummerċ tal-Aġenzija ta’ Referenza Dwar Kreditu

  Applikazzjoni sabiex tinħareġ Merkanzija minn taħt il-Kontroll tad-Dwana

  Talba għal tibdil fl-indirizz fejn għandha tintbagħat in-notifika

  Applikazzjoni għall-Esportazzjoni t'Oġġetti li għandhom Użu Doppju

  Applikazzjoni għall-Esportazzjoni t'Oġġetti Militari

  Applikazzjoni biex Topponi Talba għal Trejdmark Ġdida

  Talba għal tibdil fl-Indirizz fejn għandha Tintbagħat in-Notifika (Trejdmarks)

  Liċenzja t'Irkantatur (Formola F)

  Formola biex tikkanċella Liċenzja Eżistenti għan-Negozju

  Car Boot Sale Licence (Formola G)

  Liċenzja għall-Fiera u Esibizzjoni Kummerċjali

  Ikkonverti Privattiva Ewropea

  Liċenzja għall-Bejgħ Bieb b'Bieb (Formola H)

  Liċenzja tal-Esportazzjoni

  Estendi l-Limitu ta' Żmien (Privattivi)

  Estensjoni ta’ Ċertifikat ta' Protezzjoni Supplimentari (Prodott Pedjattriku)

  Estensjoni ta' Żmien għall-Bejjiegħ Sostitut fit-Toroq (Formola D)

  Liċenzja tal-Importazzjoni

  Irreġistra Privattiva Ġdida

  Liċenzja ta' Bejjiegħ tal-Monti (Bejjiegħ bil-Posta)

  Liċenzja t'Aġent tal-Marketing

  Irreġistra Soċjetà Kollettiva

  Irreġistra Disinn Ġdid

  Irreġistra Trejdmark Ġdida

  Applikazzjoni għar-Reġistrar jew l-Ikkanċellar ta' Detentur ta' Liċenzja għal Disinn

  Irreġistra jew Ikkanċella Liċenzja għall-Privattiva

  Irreġistra jew Ikkanċella Liċenzja għat-Trejdmark

  Ġedded Disinn Reġistrat

  Ġedded jew Irrestawra Privattiva Ewropea mfassla fil-Lingwa Ingliża

  Ġedded jew Irrestawra Privattiva Reġistrata jew Ċertifikat ta' Protezzjoni Supplimentari

  Talba għal Ċertifikat ta' Protezzjoni Supplementari

  Ċedi jew Irtira Disinn

  Ċedi jew Irtira Privattiva

  Liċenzja ta' Bejjiegħ fit-Triq

  Liċenzja ta' Bejjiegħ Sostitut fit-Toroq jew bil-Posta (Formola C)

  Ċedi jew Irtira Trejdmark

  Applikazzjoni għat-Trasmissjoni ta' Disinn permezz ta' Assenjazzjoni jew Kompropjetà jew Dispożizzjoni jew Testamentarja jew Ordni mill-Qorti

  Ittrasferixxi Privattiva

  Ittrasferixxi Trejdmark

  Trasferiment ta' Liċenzja ta' Bejjiegħ bil-Posta (Formola E)

  Ġedded jew Irrestawra Trejdmark Reġistrata

  Reġistrazzjoni mal-Uffiċċju tar-Reġistratur tal-Artiġjanat, Artiġjani u Imprendituri tal-Artiġjanat

  Ivvalida Privattiva Ewropea

 • Tech.mt

  Become a Corporate Member

  Sħubija tal-Istudenti

Trasport u Komunikazzjoni

 • L-Awtorita ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

  Statement of Projected Revenues (ECS) - GR1/E

  Statement of Projected Revenues (Postal) - GR1/P

  Formola t'applikazzjoni għall-liċenza t'apparat tar-radjukomunikazzjoni li jopera fis-servizz mobbli jew mobbli fuq l-art fi ħdan il-firxa ta’ frekwenza bejn 47 u 470 MHz (MCA/F/11-0157)

  Liċenzja u Awtorizzazzjoni sabiex jiġu pprovduti Servizzi Postali fi Ħdan, jew anke' Barra, mill-Applikazzjoni tas-Servizz Universali

  Audited Statement of Actual Quarterly Revenues (ECS) - GR2/E

  Formola GR2 - Actual Revenue Postal

  Tibdil fl-Istat tal-Frekwenzi Liċenzjati tar-Radju għar-Radio Links

  Notifikazzjoni tal-eIDAS

  Rikjesta Formali sabiex jiġi Assenjat l-Ispektrum għall-Proviżjoni ta' Netwerks tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u Servizzi Oħrajn (MA/F/12-0756)

  Awtorizzazzjoni Kummerċjali Ġenerali sabiex jiġu pprovduti Netwerks ta' Kommunikazzjonijiet Elettroniċi u Servizzi Oħrajn

  Liċenzja sabiex tinstalla jew tuża Apparat tar-Radjukommunikazzjoni mhux Speċifiku (MCA/F/11-0579)

  Liċenzjar tal-Apparat tax-Xandir (MCA/F/11-0578)

  Formola ta' Lment tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

  Formula ta' Kuntatt tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

  Notifikazzjoni tal-Intent tal-Installazzjoni u l-Użu tas-Satellite Earth Terminals (MCA/F/12-1210)

  Formola ta' Notifikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni Ġenerali sabiex tipprovdi Servizzi Postali li ma jaqgħux taħt l-Iskop tas-Servizz Universali

  Notifikazzjoni tal-Installazzjoni u tal-Bringing Into Use ta' Radiocommunications Apparatus li jopera permezz ta' Wireless Network

  Formola ta' Lment dwar l-Aċċessibilità tas-siti t’entitajiet tas-settur pubbliku

  Liċenzja tar-Radio Links (MCA/10/23)

  Dikjarazzjoni sabiex tirrikjesta li tikkanċella Liċenzja tar-Radjukommunikazzjoni Individwali (MCA/10/60/F)

  Notifikazzjoni ta' bejgħ ta' Apparat Marittimu tar-Radjukommunikazzjoni (VHF/Sat. EPIRB) (MCA/10/57/F)

  Liċenzja tar-radjukommunikazzjoni tas-Satellite Earth Station (MCA/F/11-0365)

  Notifikazzjoni sabiex iżżid jew tnaqqas Radio Links Liċenzjati taħt Reġim 'Nationwide'

  Liċenzja ta' Radjukomunikazzjonjiet ta' Aeronautical Ground Station

  Formola t'Applikazzjoni għall-Liċenza tad-Dilettanti tar-Radju (MCA/F/11-0338)

  Liċenzja għal Stazzjon tar-Radju Marittimu installat fuq l-Art (MCA/F/11-0573)

  Test & Trial form MCA/F/21-4310

  Liċenzja għall-Ittestjar (MCA/10/28)

  Liċenzja għall-Għemil ta’ Provi (MCA/10/29)

Skip to content